Planinka Prolom voda Lukovska Banja Đavolja Varoš

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

PRAVNE NAPOMENE

Sav materijal na ovim internet stranicama je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovim stranicama, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“ ne preuzima odgovornost za štetne sadržaje, „spyware“ ili viruse koji cirkulišu internetom. Korisnik ovih stranica obavezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja ili gubitka podataka.

Korisnik ovih stranica saglasan je da Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“ ne odgovara za greške u prenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.

Internet stranice Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Prolom Banja“ su javne i dostupne svima, a usluga se pruža na temelju dostupnosti. Odbacujemo svaku odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, specijalne ili komercijalne štete, uključujući gubitak dobiti, koje mogu proizaći iz mogućnosti odnosno nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“ zadržava pravo izmene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventulane promene biće odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.

LINKOVI

Linkovi sadržani na stranicama koji vode na nezavisne stranice su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Prolom Banja” nije pregledala sadržaj ovih stranica, ne kontroliše ih i nije odgovorna za bilo koju od ovih stranica ili njihove sadržaje.

Ukoliko odlučite da pristupite nekom od stranica na koje vode linkovi sa naših internet stranica, činite to na sopstvenu odgovornost.

POLITIKA CENA I REZERVACIJA

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. Ukoliko se zaračunava, PDV je uračunat u cenu. Svaka promena cena biće blagovremeno objavljena.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, zadržava pravo da u roku od 24 sata od rezervacije za istu predloži izmenu, ili je iz opravdanog obrazloženog razloga odbije, uz povraćaj izvršene uplate.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Lični podaci korisnika naših usluga

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“ poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših ličnih podataka. Garantujemo korisnicima naših usluga da ćemo sve lične podatke tretirati kao poverljivu informaciju i poslovnu tajnu. Ni u kom slučaju ne ustupamo, prosleđujemo niti razmenjujemo lične podatke i i-mejlove naših korisnika koje prikupimo preko sistema za rezervaciju ili kontakt formulara.

Zaštita vašeg identiteta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“ ne objavljuje identitet korisnika svojih usluga osim u slučaju izričitog pristanka samog korisnika ili obvezujućeg naloga ovlašćenih organa Republike Srbije.

Statistika posećenosti stranica

Neprestano analiziramo statistiku posećenosti naših stranica kako bismo unapredili dostupnost usluge i kvalitet ponuđenih informacija. Zapisi o posećenosti naših stranica ne sadrže lične podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posećuju naše stranice.

Korišćenje kukija (cookies)

Kuki je mala tekstualna datoteka koju pojedine internet stranice zapisuju na Vaš PC prilikom Vaše posete tim stranicama. Kuki ne čita podatke s Vaših diskova niti podatke koje sadrže kukiji drugih internet stranica zapisane na vašem disku. Naše internet stranice povremeno koriste kukije koji pamte koje ste stranice posetili, te na taj način ubrzavamo komunikaciju između Vašeg PC-a i naših servera. Ukoliko ste svoj internet pretraživač tako konfigurisali, bićete upozoreni prilikom svakog zapisa kukija na Vaš PC. Svoj internet pretraživač možete konfigurisati i na način da se onemogući zapisivanje kukija na Vaš PC.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“ zadržava pravo izmene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventulane promene bit će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Plaćanje se vrši preko e-commerce servisa Komercijalne banke. Sigurnost plaćanja je zagarantovana. Kompletan proces plaćanja karticom se odvija kroz online servis banke. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja” ni u jednom trenutku nema pristup podacima sa Vaše kartice.

Ukoliko se javi potreba za povraćajem uplaćenih sredstava, sredstva će biti preneta na platnu karticu sa koje je isplata izvršena.