Hotel "Radan", 18433 Prolom Banja

027 83 88 111

Kontakt

Hotel „Radan“

Bez broja, 18433 Prolom Banja

027 83 88 111; 027 83 88 162

+381 63 15 10 606

Služba recepcije:
recepcija@prolombanja.com

Služba marketinga:
marketing@planinka.rs

Služba prodaje:
prodaja@prolombanja.com

Menadžment hotela:
info@prolombanja.com

Predstavništvo Beograd:

Sarajevska 76/4
011 36 60 495

Predstavništvo Novi Sad:

Slovačka 15
021 4721 868

Pitajte nas