Планинка Пролом вода Луковска Бања Ѓаволја Варош

Како до насДо Пролом Бања можете да стигнете од следните правци:

Од правец на Белград и Нови Сад:
Со автомобил: - Варијанта I - по автопатот до Ниш, а потоа по магистралниот пат преко Прокупље кон Куршумлија (не свртувајте накај градот). Продолжете до местото Рударе, а потоа свртете лево кон Пролом Бања (10 км од свртувањето).
- Варијанта II – по автопатот до излезот Појате, преку Ќиќевац, Крушевац, Блаце до влезот во Куршумлија. Продолжете до местото Рударе, а потоа свртете лево кон Пролом Бања (10 км од свртувањето).
Со автобус - директни автобуски линии до Пролом Бања (до паркингот пред хотелот Радан):
- од Нови Сад во 06:45,
- од Белград во 00:30, 05:50, 8:15, 10:00.


Од правец на Ниш:
Со автомобил: - по магистралниот пат преку Прокупље кон Куршумлија (не свртувајте накај градот). продолжете до местото Рударе, а потоа свртете лево кон Пролом Бања (10 км од свртувањето).
Со автобус - директни автобуски линии до Пролом Бања (до паркингот пред хотелот Радан):
- 03:45, 04:45, 09:00.


Од правец на Крушевац:
Со автомобил: - преку Блаце до влезот во Куршумлија. Продолжете до местото Рударе, а потоа свртете лево кон Пролом Бања (10 км од свртувањето).
Со автобус - директни автобуски линии до Пролом Бања (до паркингот прад хотелот Радан):
- 10:50, 12:35.

Забелешка: Возниот ред на автобуските превозници што возат до Пролом Бања е подложен на промени. Ве молиме времето на поаѓање на одделни линии да го проверите со автобуската станица во вашиот град.