Hotel "Radan", 18433 Prolom Banja

027 83 88 111

O nama

O kompaniji

Današnje Akcionarsko društvo „Planinka“ je osnovano 1964. godine kao društveno preduzeće. Od 1999. godine posluje kao Akcionarsko društvo u vlasništvu malih akcionara. U okviru A.D. Planinka posluju fabrika za pakovanje prirodne Prolom vode i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja sa 2 profitna centra: Prolom Banja i Lukovska Banja. A.D. Planinka je takođe staralac Spomenika prirode Đavolja Varoš.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja"

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja je formirana 2009. godine, kao „ćerka firma“ matične kompanije Planinka. Sastoji se od Profitnih centara Prolom Banja i Lukovska Banja. U našim banjama vodimo računa o kvalitetu usluga uz lični pristup svakom gostu. Naša ponuda predstavlja spoj zdravstvenih, rekreacijskih i wellness programa, uz ugostiteljsku ponudu i sadržaje za odmor i razonodu.

Misija i vizija
Nastojimo da svojim gostima obezbedimo visokokvalitetnu uslugu i vrhunske tretmane, i da im na taj način pomognemo da vode zdrav, aktivan i dug život.

Naš glavni cilj je da budemo vodeća grupa u banjskom turizmu u Srbiji, sada i u budućnosti, vođeni potrebama naših gostiju, spremni da privučemo internacionalnu klijentelu.

Lična karta

Pun naziv:

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“

Skraćeni naziv:

Prolom Banja

Adresa:

18433 Prolom Banja

Telefon:

027/83-88-111

Fax:

027/83-88-092

e-mail:

info@prolombanja.com

PIB:

104363123

Matični broj:

17654772

Br. rešenja o PDV-u:

246095409

Šifra delatnosti:

85141

Registarski broj:

6146612098

Tekući računi kod domaćih banaka

Vojvođanska banka:

355-1083405-92

Erste Banka:

340-11004025-59

OTP Banka:

325-9500700018386-36

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva u evrima:

RAIFFEISEN BANK

IBAN:

RS35265100000009800640

SWIFT:

RZBSRSBG

NAZIV KOMPANIJE:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU, PROLOM BANJA, PROLOM BANJA BB

SBERBANK

IBAN:

RS35285100120989723416

SWIFT:

SABRRSBG

NAZIV KOMPANIJE:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU, PROLOM BANJA, PROLOM BANJA BB

Pravne odredbe

Privredno društvo „Planinka“ AD Kuršumlija, kao i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, čiji je „Planinka“ AD jedini osnivač, a u okviru koje posluju poslovni centri „Prolom Banja“ i „Lukovska Banja“, potrebnom će brižnošću, pri oblikovanju internet stranica, pokušati da garantuje tačnost i ažurnost podataka na svojim internet stranicama, iako ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnosti i celovitost. Svi korisnici koriste objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost. Ni „Planinka“ AD, niti bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u nastanku i izrađivanju ove internet stranice ne odgovara za moguću štetu, koja bi nastala iz dostupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija na ovim internet stranicama ili bilo kakve druge greške ili manjkavosti u njihovom sadržaju.
Sve informacije i slike, koje sadrže internet stranice www.prolombanja.com i www.lukovskabanja.com, su u zakonski dozvoljenom okviru predmet zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualne svojine. Dokumenti, objavljeni na ovim internet stranicama mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima i ne smeju se prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način širiti u komercijalne svrhe. Logotiop i uslužni logo, koji se javljaju na ovim stranicama su registrovani logotipovi privrednog društva „Planinka“ AD, odnosno akcionarsko društvo ima pravo na njihovu upotrebu.
Privredno društvo „Planinka“ AD zadržava pravo da promeni sadržaj ovih internet stranica bilo kada, na bilo koji način i bez obzira na razlog bez prethodnog upozorenja. Pritom ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice takvih promena.

Zaštita privatnosti

Privredno društvo „Planinka“ AD će sve dobijene podatke o posetiocima internet stranica čuvati u skladu sa zakonom o čuvanju ličnih podataka te ostalim zakonskim odredbama kojima se reguliše navedena oblast. Slanjem ličnih podataka putem informacionog ili obrasca za rezervaciju, posetilac internet stranica pristaje da privredno društvo „Planinka“ AD te podatke koristi za interne potrebe statistike i obrade podataka. Pritom se društvo obavezuje da podatke neće posredovati trećim osobama ili preduzećima s ciljem komercionalnog iskorišćavanja ličnih podataka.