Планинка Пролом вода Луковска Баня Джаволя ВарошЦеноразпис на терапиите в банята за 2017 година.

Хидротерапия с лековитата Пролом Вода:
 • Бисерна вана
500,00 RSD
 • Подводен масаж
600,00 RSD
Компреси с лековитата Пролом кал:
 • Компреси, 1-2 частични
400,00 RSD
 • Компреси, 3-4 частични
450,00 RSD
 • Компреси, повече от 4 частични
500,00 RSD
 • Директно, до 2 частични
400,00 RSD
 • Директно, повече от 2 частични
500,00 RSD
 • Лековита кал с билки, директно поставяне, до 2 частични
500,00 RSD
 • Лековита кал с билки, директно поставяне, повече от 2 частични
700,00 RSD
Ръчен масаж:
 • Частичен, 10 минути
600,00 RSD
 • Частичен, 20 минути
1000,00 RSD
 • Масаж на цялото тяло, 25 минути
1500,00 RSD
 • Масаж на цялото тяло, 50 минути
2700,00 RSD
 • Лимфен дренаж, 15 минути
900,00 RSD
Електротерапия
 • Диадинамика, галванизация, интерферентен ток, солукс лампа, TENS
300,00 RSD
 • Електрофорезаа с медикамент
350,00 RSD
 • Ултразвук с Biofreez гел
350,00 RSD
Магнит 400,00 RSD
Лазерна терапия 400,00 RSD
Биоптрон лампа 400,00 RSD
Леса 400,00 RSD
Индивидуална кинезитерапия 400,00 RSD

Ценоразпис за диагностика

Елтразвуков преглед
 • Сърце
3000,00 RSD
 • Абдомен
2000,00 RSD
 • Щитовидна жлеза
2000,00 RSD
 • Костно-ставната система
1500,00 RSD
Остеодензитометрия 1000,00 RSD
Цялостен лабораторен анализ 1500,00 RSD
Хормони за щитовидната жлеза (T3, T4, TSH) 1200,00 RSD
PSA 700,00 RSD
EKG 300,00 RSD