Планинка Пролом вода Луковска Бања Ѓаволја Варош

Ценовник на третманитеЦеновник на бањските терапии за 2017 година

Хидротерапија во лековита Пролом вода:
 • • Бисерна бања
500,00 RSD
 • • Подводна масажа
600,00 RSD
Аплицирање на лековита Пролом кал:
 • • Индиректно, 1-2 сегмента
400,00 RSD
 • • Индиректно, 3-4 сегменти
450,00 RSD
 • • Индиректно, повеќе од 4 сегменти
500,00 RSD
 • • Директно, до 2 сегмента
400,00 RSD
 • • Директно, повеќе од 2 сегмента
500,00 RSD
 • • Лековита кал со билје, директно аплицирање , до 2 сегмента
500,00 RSD
 • • Лековита кал со билје, директно аплицирање, повеќе од 2 сегмента
700,00 RSD
Мануелна (рачна) масажа:
 • • Сегментна, 10 минути
600,00 RSD
 • • Сегментна, 20 минути
1000,00 RSD
 • • Масажа на целото тело, 25 минути
1500,00 RSD
 • • Масажа на целото тело, 50 минути
2700,00 RSD
 • • Лимфна дренажа, 15 минути
900,00 RSD
Електротерапија
 • • Диадинамик, галванизација, интерферентни струи, солукс ламба, ТЕНС
300,00 RSD
 • • Електрофореза со медикамент
350,00 RSD
 • • Ултразвук со Biofreez гел
350,00 RSD
Магнет 400,00 RSD
Ласер терапија 400,00 RSD
Bioptron lampa 400,00 RSD
Lesa 400,00 RSD
Individualna kineziterapija 400,00 RSD

Ценовник на дијагностиката

Ултразвучен преглед на
 • Срцето
3000,00 RSD
 • Абдоменот
2000,00 RSD
 • Штитната жлезда
2000,00 RSD
 • Коскено-зглобниот систем
1500,00 RSD
Остеодензитометрија 1000,00 RSD
Комплетна лабораториска анализа 1500,00 RSD
Хормони на штитната жлезда (T3, T4, TSH)(T3, T4, TSH) 1200,00 RSD
PSA 700,00 RSD
EKG 300,00 RSD