Планинка Пролом вода Луковска Бања Ѓаволја Варош

Ценовник на третманитеЦеновник на бањските терапии за 2020 година

Хидротерапија во лековита Пролом вода:
 • • Бисерна бања
500,00 RSD
 • • Подводна масажа
600,00 RSD
Аплицирање на лековита Пролом кал:
 • • Индиректно, 1-2 сегмента
450,00 RSD
 • • Индиректно, 3-4 сегменти
550,00 RSD
 • • Индиректно, повеќе од 4 сегменти
650,00 RSD
 • • Директно, до 2 сегмента
450,00 RSD
 • • Директно, повеќе од 2 сегмента
600,00 RSD
 • • Лековита кал со билје, директно аплицирање , до 2 сегмента
600,00 RSD
 • • Лековита кал со билје, директно аплицирање, повеќе од 2 сегмента
700,00 RSD
Мануелна (рачна) масажа:
 • • Сегментна, 10 минути
600,00 RSD
 • • Сегментна, 20 минути
1000,00 RSD
 • • Масажа на целото тело, 50 минути
2700,00 RSD
 • • Лимфна дренажа, 15 минути
900,00 RSD
Електротерапија
 • • Диадинамик, галванизација, интерферентни струи, солукс ламба, ТЕНС
350,00 RSD
 • • Електрофореза со медикамент
400,00 RSD
 • • Ултразвук со Biofreez гел
500,00 RSD
Магнет 500,00 RSD
Ласер терапија 700,00 RSD
Bioptron lampa 400,00 RSD
Lesa 400,00 RSD
Individualna kineziterapija 600,00 RSD
Grupna kineziterapija 300,00 RSD

Ценовник на дијагностиката

Ултразвучен преглед на
 • Срцето
3000,00 RSD
 • Абдоменот
2000,00 RSD
 • Штитната жлезда
2000,00 RSD
 • Коскено-зглобниот систем
1500,00 RSD
Остеодензитометрија 1000,00 RSD
Комплетна лабораториска анализа – (гликоза, креатинин, уреа, вкупен холестерол, HDL холестерол l, LDL холестерол, триглицериди, комплетна крвна слика и преглед на урина) 1700,00 RSD
хормони на штитна жлезда 1200,00 RSD
простата специфичен антиген(PSA) 700,00 RSD
EKG 300,00 RSD