Planinka Prolom voda Lukovska Banja Đavolja Varoš

Lekovita Prolom vodaProlom voda pripada grupi voda visokih balneoloških vrednosti.

Karakterišu je:

1. Visoka alkalnost (pH 8,8 - 9,2) i izrazita dominacija hidrokarbonatnog jona čime Prolom voda povećava alkalnu rezervu krvi smanjujući opasnost od acidoze, pospešuje eliminaciju slobodnih radikala i drugih štetnih produkata metabolizma, neutrališe želudačnu kiselinu, smanjuje stvaranje mokraćne kiseline, pospešuje njenu eliminaciju i smanjuje mogućnost da se stvaraju kristali mokraćne kiseline, poboljšava sekretornu funkciju jetre, alkalizuje urin i povećava rastvorljivost cistina koji je glavni uzročnik rekurentne renalne kalkuloze.

2. Niska mineralizacija - nizak sadržaj natrijuma, ne opterećuje funkciju bubrega i kardiovaskularnog sistema

Zahvaljujući svojim jedinstvenim karakteristikama Prolom voda blagotvorno deluje kod oboljenja:

  • Bubrega i mokraćnih puteva,
  • Organa za varenje,
  • Kože,
  • Reumatizma,
Prolom voda ima važnu ulogu u prevenciji i očuvanju zdravlja. Ona pripada retkim vodama koje možemo piti celog života.

Hemijski sastav Prolom vode:
Suvi ostatak na 180C° 148 mg/l
pH 8,8-9,2
CO2(g/l) 0,0
Metasilicijumska kiselina <3,25 mg/l
Analiza (mg/l)
Katjoni
Na+ 47,80
K+ 0,50
Ca++ <3,00
Mg++ <0,10
Anjoni
Cl- 2,00
F- 0,12
SO4 3,00
HCO3 72,60
Analizu izvršio: Institut za rehabilitaciju Beograd – Služba za balneoklimatologiju, 25.03.2014. godine.