Планинка Пролом вода Луковска Баня Джаволя Варош

Лековитата Пролом водаПролом водата принадлежи към групата води с високи балнеоложки стойности.

Характерни са:

1. Висока алкалност (pH 8,8 - 9,2) и подчертана доминация на хидрокарбонатовия йон, с което Пролом водата увеличава алкалния резерв в кръвта, намалявайки опасността от ацидоза, ускорява отстраняването на свободните радикали и другите опасни продукти при метаболизма, неутрализира стомашната киселина, намалява създаването на пикочната киселина, ускорява нейното отстраняване и намалява възможността да се създават кристали от пикочна киселина, подобрява секретъчната функция на черния дроб, алкализира урината и увеличава разтворимостта на цистина, който е основен причинител на рекурентната ренална калкулоза.

2. Ниска минерализация – ниско съдържание на натрий, не се обременява функцията на бъбреците и на кардиваскуларната система

Благодарение на единствените си характеристики , Пролом водата благотворно действува при заболявания на :

  • Бъбреците и пикочните канали,
  • Храносмилателните органи,
  • Kожата,
  • Ревматизъм.
Пролом водата има важна роля при превенцията на нашето здраве. Тя принадлежи към ретките води, които можем да пием през целия си живот.

Химически състав на Пролом водата:
Сух остатък при 180C° 148 мг/л
pH 8,8-9,2
CO2(г/л) 0,0
Метасилициева киселина <3,25 мг/л
Анализ (мг/л)
Катони
Na+ 47,80
K+ 0,50
Ca++ <3,00
Mg++ <0,10
Анони
Cl- 2,00
F- 0,12
SO4 3,00
HCO3 72,60
Анализът е извършил: Институтът за рехабилитация в Белград - Служба за балнеоклиматология, 25.03.2014 година.